Tuesday, February 20, 2018,

Menu

 
Back

ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

 

ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಮಹೋನ್ನತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನುಪರಿಗಣಿಸಿ, ಫರಿದಾಬಾದ್ 21-8-2009 ರಂದು ದಹಲಿಯಲ್ಲಿ "ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿ ಭರವಸೆ "ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ PEI ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರಕವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದರು.

© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 3099166 | Site Last updated on :: 20-02-2018