Friday, February 24, 2017,

Menu

 
Back

ಸಂದೇಶ

photo1
ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ದಿ ,
ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂದೇಶ
photo1
ಡಾ. ಬಿ. ಬಸವರಾಜು, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಸಂದೇಶ
photo1
ಎಮ್.ಕೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.
ಆಯುಕ್ತರು
ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಸಂದೇಶ
© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 971926 | Site Last updated on :: 09-02-2017