Monday, August 19, 2019,

Menu

 
Back

ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ:

(ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ 1988 ರ ಕಲ 49 & ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989 ರ ನಿಯಮ 59 ಗಮನಿಸಿ)

ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

  1. ನಮೂನೆ 33 ಸಿಎಂವಿಆರ್
  2. ನಮೂನೆ 27 ಸಿಎಂವಿಆರ್
  3. ನಮೂನೆ 27 ಕೆಎಂವಿಆರ್
  4. ಶುಲ್ಕ ರೂ.20/- ತಡವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ರೂ.100/-
  5. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕ ರೂ.200/-
  6. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನಮೂನೆ 28 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ರಹಿತ ಪತ್ರ.
  7. ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ವಿಮಾ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ (ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ)
  8. ಹಸಿರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರ. ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿ 7 ವರ್ಷ ಆಗಿರುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ರೂ.200/- ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಸಾರಿಗೇತರ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿ 15 ವರ್ಷ ಆಗಿರುವ ದ್ವಿ-ಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ರೂ.250/-, ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ರೂ.500/- ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
  9. ತೆರಿಗೆ: ವಾಹನದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವಾವಧಿ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ರೂ.3500/- ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ತೆಗೆದ ಡಿಡಿ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೋಂದಣಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವವಿಳಾಸ ಹೊಂದಿದ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು "ಸಕಾಲ"ದಡಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಂದಣಿದಾರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉ.ಸಾ.ಆ. ಮತ್ತು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ / ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ / ಸ.ಪ್ರ.ಸಾ.ಅ ರವರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 5848872 | Site Last updated on :: 03-08-2019