Monday, August 19, 2019,

Menu

 
Back

ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ರಹಿತ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

(ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ 1988 ರ ಕಲ 48 ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989 ರ ನಿಯಮ 58 ಗಮನಿಸಿ)

ಯಾವುದೇ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಳಾಸದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಇತರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ 1988 ರ ಕಲಂ 48 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ತ್ರಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ 28 ನ್ನು ಚಾಸಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

  • ನಮೂನೆ 28 ತ್ರಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ (ಚಾಸಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ)
  • ಪೈನಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಪೈನಾನ್ಸ್ದಾರರ ಮೊಹರು ಮತ್ತು ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ 4 ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
  • ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ/ ವಿಮಾ ಪತ್ರ/ ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ/ ರಹದಾರಿ ನಡಾವಳಿ/ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪತ್ರ/ ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ (ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ)/ ಪೈನಾನ್ಸ್ದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ/ ರದ್ದತಿ (ಪೈನಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ)
  • ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಾಹನ ಕಳುವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬ ಚಾಸಿಸ್/ ಇಂಜಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ.

ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯ ನೋಂದಣಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವವಿಳಾಸ ಹೊಂದಿದ ಲಕೋಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆ/ ಶುಲ್ಕ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಆಡಿಟ್ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆದು ಮತ್ತು ಈ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ದೃಢೀಕರಣದ ನಂತರ ಸದರಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ರಹಿತ ಪತ್ರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಹಿಂಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ್ನು "ಸಕಾಲ" ನಿಯಮದಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ಟೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉ.ಸಾ.ಆ. ಮತ್ತು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ / ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ / ಸ.ಪ್ರ.ಸಾ.ಅ ರವರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.  
© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 5848970 | Site Last updated on :: 03-08-2019