Monday, August 19, 2019,

Menu

 
Back

ಸಾರಿಗೆ/ ಸಾರಿಗೇತರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ತೀರುವಳಿ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ)

ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳಡಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಕ್ಕೆ ತೀರುವಳಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ತೆರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೋಟಾರು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ/ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟಣ/ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸದರಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇದೇ ವಾಹನ ವಲಸೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರುವಾಗ ತೀರುವಳಿ ಪತ್ರ ತರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನವು ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

  1. ಸಾದಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅರ್ಜಿ
  2. ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ/ ವಿಮಾ ಪತ್ರ/ ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ/ ರಹದಾರಿ ನಡಾವಳಿ/ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪತ್ರ/ ಪೈನಾನ್ಸ್ದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ/ ರದ್ದತಿ (ಪೈನಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ)

ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯ ನೋಂದಣಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವವಿಳಾಸ ಹೊಂದಿದ ಲಕೋಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಡಿಎಸ್ಎ/ ಆಡಿಟ್ ಷರಾ ಪಡೆದು ಸದರಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ತೀರುವಳಿ ಪತ್ರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಹಿಂಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ್ನು "ಸಕಾಲ" ನಿಯಮದಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ಟೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉ.ಸಾ.ಆ. ಮತ್ತು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ / ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ / ಸ.ಪ್ರ.ಸಾ.ಅ ರವರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.  
© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 5849056 | Site Last updated on :: 03-08-2019