Friday, February 24, 2017,

Menu

 
Back

ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು

ಮುಖ್ಯಾ ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ., ಬೆಂಗಳೂರು, (ಕೇಂದ್ರ) ಕೆಎ-01 ರಲ್ಲಿ ದಿ: 06/12/2016 ರಿಂದ  ಕಲಿಕಾ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರ / ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ ಸಾರಥಿ-3ರ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಸಾರಥಿ-4  ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕಾ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರ / ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಕಲಿಕಾ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾನ ಪತ್ರ  / ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ

ಕಲಿಕಾ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾನ ಪತ್ರ  / ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

  1. ಸಾರಥಿ -3 - (ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)
  2. ಸಾರಥಿ - 4 - (ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ)

ಸಾರಥಿ-3ರ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕಾ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಈಗ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಥಿ-4 (centeralised web based application) ಮೂಲಕವು ಸಹ ಪಡೆಯಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಾರಥಿ-4 ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಕಾ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಸಾರಥಿ-4 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಸಾರಥಿ - 3 ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು

ಸಾರಥಿ - 4 ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಯ್ದ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ

ಹೊಸ ಕಲಿಕಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ / ಚಾಲನಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಓದಿ
ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ / ಚಾಲನಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕಲಿಕಾ / ಚಾಲನಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಾರಥಿ - 4 ಮೂಲಕ (ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಯ್ದ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)
  ಕಲಿಕಾ / ಚಾಲನಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 971890 | Site Last updated on :: 09-02-2017