Monday, August 19, 2019,

Menu

 
Back

ವಾಹನದ ಮರು ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ

ವಾಹನದ ಮರು ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ

(ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ 1988 ರ ಕಲ 47 ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989 ರ ನಿಯಮ 54 ಗಮನಿಸಿ)

ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ವಾಹನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಮರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ 12 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

 1. ನಮೂನೆ 27 ಸಿಎಂವಿಆರ್.
 2. ನಮೂನೆ 28 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ರಹಿತ ಪತ್ರ.
 3. ಸಿಎಂವಿಆರ್ 1989 ರ ನಿಯಮ 81 ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶುಲ್ಕ.
 4. ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ವಿಮಾ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ) ಪೈನಾನ್ಸ್ದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ, ರಹದಾರಿ ನಡಾವಳಿ.

ನಮೂನೆ 28 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ರಹಿತ ಪತ್ರವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಮುಖಾಂತರ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂದ ನಂತರ ವಾಹನ ಮರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದುವೇಳೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಬರದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಹನ ಮರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಹನ ಮರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕ

 • ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ- ಅಶಕ್ತರ ವಾಹನ ರೂ.20/-
 • ದ್ವಿ-ಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ರೂ.60/-
 • ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ (ಸಾರಿಗೇತರ) ರೂ.200/-
 • ಸಾರಿಗೆ ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಕ್ಕೆ ರೂ.300/-
 • ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ರೂ.400/-
 • ಭಾರೀ ವಾಹನಕ್ಕೆ ರೂ.600/-
 • ಭಾರೀ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಾಹನ ರೂ.600/-
 • ಸಾರಿಗೇತರ (ಕಾರು) ಆಮದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ರೂ.800/-
 • ಸಾರಿಗೇತರ ದ್ವಿ-ಚಕ್ರ ಆಮದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ರೂ.200/-
 • ಇತರೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರೂ.300/-
 • ಕಂತು ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ/ ರದ್ದತಿ ರೂ.100/-
 • ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕ ರೂ.200/-
 • ತಡವಾದ ಅರ್ಜಿಗೆ ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.25/- ಗರಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.100/- ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯ ನೋಂದಣಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವವಿಳಾಸ ಹೊಂದಿದ ಲಕೋಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಾಹನ ಮರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ್ನು "ಸಕಾಲ" ನಿಯಮದಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ಟೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸೂಚನೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ 1988.

ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1957.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು 1957 ಪರಾಮರ್ಶಿಸಬಹುದು.

© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 5849068 | Site Last updated on :: 03-08-2019