Monday, August 19, 2019,

Menu

 
Back

ನೋಂದಣಿ ವಿಭಾಗ

ನೋಂದಣಿ ವಿಭಾಗ

(ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ 1988 ರ ಕಲಂ 43 ಗಮನಿಸಿ)

 1. ನಮೂನೆ 18 (ಕೆ.ಎಂ.ವಿ)
 2. ನಮೂನೆ ಸಿ.ಎಂ.ವಿ 21ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಪತ್ರ
 3. ವಿಮಾ ಪತ್ರ

ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ : ಸಹಾಯಕ / ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್

 • ರೂ.25/-ಶುಲ್ಕ
 • ರೂ.50/-ಶುಲ್ಕ
 
ತೆರಿಗೆ ವಿವರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ
ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್/ತ್ರಿಚಕ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಕ್ಕೆ
ರೂ.100
ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಕ್ಕೆ
ರೂ.200
ಮಧ್ಯಮ ಗ್ರಾತ್ರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ/ ಸರಕು ಸಾಗಾಣೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ
ರೂ.400
ಭಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಾಹನಗಳು/ ಸರಕು ಸಾಗಾಣೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ
ರೂ.600
ಭಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ/ ಸರಕು ಸಾಗಣಿ ವಾಹನ (ಇನ್ನೂ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಿರದ)
ರೂ.500
ಇತರೆ ವಾಹನಗಳು
ರೂ.300

ತೆರಿಗೆಯ 11% CESS ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿಯ ಅವಧಿ:

ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನಮೂನೆ 19ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಾಹನದ (ಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಲು ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕೋರಿದಲ್ಲಿ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಹದಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ 1 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು.

ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಟಿಫೀಕೆಟ್:

 1. (ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989 ರ ನಿಯಮ 34 ಗಮನಿಸಿ)
 2. ನಮೂನೆ 16 (ಸಿ.ಎಂ.ವಿ.ಆರ್) ವಿಮಾ ಪತ್ರ
 3. ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989ರ ನಿಯಮ 81ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
 4. ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ರೂ.50
 5. ಇನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ರೂ.50
 6. ಇತರೆ ವಾಹನಗಳು ರೂ.200

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉ.ಸಾ.ಆ. ಮತ್ತು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ / ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ / ಸ.ಪ್ರ.ಸಾ.ಅ ರವರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.  

© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 5848829 | Site Last updated on :: 03-08-2019