Saturday, October 19, 2019,

Menu

 
Back

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
1.

ಎನ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ಭಾ.ಪೊ.ಸೇ.

ಆಯುಕ್ತರು

ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 080-22214900,

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080 22235804

ಮಿಂಚಂಚೆ : transcom@nic.in

2.

ಎಲ್. ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ,

ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು

(ಆಡಳಿತ)

ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 080-22235176

ಮೊಬೈಲ್  : 9449863212

ಮಿಂಚಂಚೆ : jctadmn-tran-ka@nic.in

3.

ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್. ಹೋಳ್ಕರ್, ಬಿ..(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್), ಎಮ್.ಟೆಕ್., ಫ್..,

ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 080-22272461

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080 22272461

ಮೊಬೈಲ್  : 9449863213

ಮಿಂಚಂಚೆ : jctsta-tran-ka@nic.in

4.

ಸಿ. ಪಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಇ.(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್), ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ, ಎಂ.ಎಲ್,

ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು

(ಪ್ರವರ್ತನ - ದಕ್ಷಿಣ)

ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 080-22236698

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080 22232459

ಮೊಬೈಲ್ : 9449863214

ಮಿಂಚಂಚೆ : jctenfs-tran-ka@nic.in

5.

ಶಿವರಾಜ್ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಬಿ.ಇ.(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್),  ಡಿ.ಬಿ.ಎಮ್, ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಮ್ ,

ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು

(ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಇ - ಆಡಳಿತ)

ಬೆಂಗಳೂರು

ದೂರವಾಣಿ : 080-22243717

ಮೊಬೈಲ್  : 9449863215

ಮಿಂಚಂಚೆ : jcteeg-tran-ka@nic.in

 

6.

ಬಿ. ಪಿ. ಉಮಾಶಂಕರ್ , ಬಿ.ಇ.(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್) ಎಂ.ಬಿ.ಎ.(ಹಣಕಾಸು),

ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕೋಶ, 

ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 080-22371120

ಮೊಬೈಲ್  : 8762635788

ಮೊಬೈಲ್  : rscdirector@yahoo.in

7.

ಮಾರುತಿ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ, ಬಿ..(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್), ಎಂ.ಬಿ.ಎ ,

ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು

(ಪ್ರವರ್ತನ- ಉತ್ತರ)

ಧಾರವಾಡ.

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 0836-2322206,

ಮೊಬೈಲ್ : 9449863216

ಮಿಂಚಂಚೆ : jctenfn-tran-ka@nic.in

 

8.

ಜೆ. ಜ್ಞಾನೆ೦ದ್ರ ಕುಮಾರ್  ಬಿ.ಇ.(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್), ಎಂ.ಬಿ.ಎ, ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್.ಅರ್.ಎ೦

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು

(ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ)

ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 080-22271100

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22271100

ಮೊಬೈಲ್ : 9449863217

ಮಿಂಚಂಚೆ : jctbng-tran-ka@nic.in

9.

ಸಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ  ಬಿ.ಇ.(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್) ,

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು,

(ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ)

ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 080-22866670,

ಮೊಬೈಲ್  : 9449863221

ಮಿಂಚಂಚೆ : dctbngr-tran-ka@nic.in

10.

ಡಾ|| ಸಿ. ಟಿ. ಮೂರ್ತಿ ,

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)

ಮೈಸೂರು

ದೂರವಾಣಿ : 0821-2330347

ಮೊಬೈಲ್  : 9449863223

ಮಿಂಚಂಚೆ : dctmys-tran-ka@nic.in

 

11.

ಎಂ. ಶೋಭ ,

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು

(ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ)

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ದೂರವಾಣಿ : 08182-278045/46,

ಮೊಬೈಲ್  : 9449863224

ಮಿಂಚಂಚೆ : dctsmg-tran-ka@nic.in

12.

ಜೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ , ಬಿ..(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್),

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು,

(ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ)

ಬೆಳಗಾವಿ

ದೂರವಾಣಿ : 0831-2423900,

ಮೊಬೈಲ್  : 9449863225

ಮಿಂಚಂಚೆ : dctbgm-tran-ka@nic.in

13.

ಎಂ. ಪಿ. ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಿ ,

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು

(ಕಲಬುರಗಿ  ವಿಭಾಗ)

ಕಲಬುರಗಿ 

ದೂರವಾಣಿ : 08472-248005,

ಮೊಬೈಲ್  : 9449863226

ಮಿಂಚಂಚೆ : dctglb-tran-ka@nic.in

 

14.

ಕೆ. ಟಿ. ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರು

(ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ )

ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 080- 22223753 /22223758

ಮಿಂಚಂಚೆ: dduttl.1980@gmail.com

© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 6314194 | Site Last updated on :: 16-10-2019