Saturday, April 20, 2019,

Menu

 
Back

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
1.

ವಿ. ಪಿ.ಇಕ್ಕೇರಿಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ಆಯುಕ್ತರು

ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 080-22214900,

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080 22235804

ಮೊಬೈಲ್ : 

ಮಿಂಚಂಚೆ : transcom@nic.in

2.

ಮಾರುತಿ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ, ಬಿ.ಇ.(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್), ಎಂ.ಬಿ.ಎ

ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು

(ಪ್ರವರ್ತನ- ಉತ್ತರ)

ಧಾರವಾಡ.

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 0836-2322206,

ಮೊಬೈಲ್ : 9449863216

ಮಿಂಚಂಚೆ : jctenfn-tran-ka@nic

3.

ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್. ಹೋಳ್ಕರ್, ಬಿ.ಇ.(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್), ಎಮ್.ಟೆಕ್., ಫ್.ಐ.ಇ,

ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 91-080-22272461

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080 22272461

ಮೊಬೈಲ್  : 9449863213

ಮಿಂಚಂಚೆ : jctsta-tran-ka@nic.in

4.

ಎಲ್.ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ,

ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು

(ಆಡಳಿತ)

ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 91-080-22235176

ಮೊಬೈಲ್  : 9449863212

ಮಿಂಚಂಚೆ : jctadmn-tran-ka@nic.in

5.

ಸಿ.ಪಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಇ.(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್), ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ, ಎಂ.ಎಲ್,

ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು

(ಪ್ರವರ್ತನ - ದಕ್ಷಿಣ)

ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 91-080-22236698

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080 22232459

ಮೊಬೈಲ್ : 9449863214

ಮಿಂಚಂಚೆ : jctenfs-tran-ka@nic.in

6.

ಜೆ. ಜ್ಞಾನೆ೦ದ್ರ ಕುಮಾರ್  ಬಿ.ಇ.(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್), ಎಂ.ಬಿ.ಎ, ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್.ಅರ್.ಎ೦ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ )

ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕೋಶ, 

ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 080-22371120

ಮೊಬೈಲ್  : 8762635788

ಮೊಬೈಲ್  : rscdirector@yahoo.in

7.

ಎಂ.ಪಿ. ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಿ

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು  

(ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಇ - ಆಡಳಿತ)

ಬೆಂಗಳೂರು

ದೂರವಾಣಿ : 91-080-22243717

ಮೊಬೈಲ್  : 9449863215

ಮಿಂಚಂಚೆ : jcteeg-tran-ka@nic.in

8.

ಕೆ. ಟಿ. ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ 

(ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ )

ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 080- 22223753 /22223758

ಮಿಂಚಂಚೆ : dduttl.1980@gmail.com

9.

ಜೆ. ಜ್ಞಾನೆ೦ದ್ರ ಕುಮಾರ್  ಬಿ.ಇ.(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್), ಎಂ.ಬಿ.ಎ, ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್.ಅರ್.ಎ೦

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು

(ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ)

ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 91-080-22271100

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22271100

ಮೊಬೈಲ್ : 9449863217

ಮಿಂಚಂಚೆ : jctbng-tran-ka@nic.in

10.

ಸಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ  ಬಿ.ಇ.(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್)

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು,

ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ)

ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 080-22866670,

ಮೊಬೈಲ್  : 9449863221

ಮಿಂಚಂಚೆ : dctbngr-tran-ka@nic.in

11.

ಪುರುಶೊತ್ತಮ ಜೆ, ಬಿ.ಇ.(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್),

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು,

(ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗ)

ದೂರವಾಣಿ : 08472-248005,

ಮೊಬೈಲ್  : 9449863226

ಮಿಂಚಂಚೆ : dctglb-tran-ka@nic.in

12.

ಶಿವರಾಜ್ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು

(ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ)

ದೂರವಾಣಿ : 08182-278045/46,

ಮೊಬೈಲ್  : 9449863224

ಮಿಂಚಂಚೆ : dctsmg-tran-ka@nic.in

13.

ಉಮಾಶಂಕರ್. ಬಿ.ಪಿ. ಬಿ.ಇ.(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್) ಎಂ.ಬಿ.ಎ.(ಹಣಕಾಸು),

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು

(ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ)

ದೂರವಾಣಿ : 0831-2423900,

ಮೊಬೈಲ್  : 9449863225

ಮಿಂಚಂಚೆ : dctbgm-tran-ka@nic.in

14.

ಡಾ|| ಸಿ.ಟಿ. ಮೂರ್ತಿ

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು

(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)

ದೂರವಾಣಿ : 0821-2330347

ಮೊಬೈಲ್  : 9449863223

ಮಿಂಚಂಚೆ : dctmys-tran-ka@nic.in

© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 5257326 | Site Last updated on :: 16-04-2019