Saturday, April 20, 2019,

Menu

 
Back

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

ಸರಕು ಸಾಗಣಿ ರಹದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಕೇರಳ, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 5257317 | Site Last updated on :: 16-04-2019