Saturday, October 19, 2019,

Menu

 
Back

ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು,

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ,

ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ-ಬ್ಲಾಕ್, ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027

 

ದೂರವಾಣಿ : 080-22271100

ಮಿಂಚಂಚೆ : jctbng-tran-ka@nic.in

ಮೊಬೈಲ್ : 9449863217

 

 

 
 
 

1

ಉಪ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು (ಕೇಂದ್ರ)

ಕೋರಮಂಗಲ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, `

ಬೆಂಗಳೂರು-560034.

ಕೆಎ-01

ಉ.ಸಾ.ಆ. ಮತ್ತು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಕೇಂದ್ರ)

ದೂರವಾಣಿ : 080-25533525

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864001

ಮಿಂಚಂಚೆ : rtobngc-ka@nic.in

2

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ),

ರಾಜಾಜಿನಗರ ಶಾಪಿಂಗ್ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-10.

ಕೆಎ-02

ಉ.ಸಾ.ಆ. ಮತ್ತು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ)

ದೂರವಾಣಿ : 080-23324388

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864002

ಮಿಂಚಂಚೆ : rtobngw-ka@nic.in

3

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು (ಪೂರ್ವ),

ಸಿಎ-15, ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ್. ಪೂರ್ವ, ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560043.

ಕೆಎ-03

ಉ.ಸಾ.ಆ. ಮತ್ತು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಪೂರ್ವ)

ದೂರವಾಣಿ : 080-25253726

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864003

ಮಿಂಚಂಚೆ : rtobnge-ka@nic.in

4

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ),

3ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರೈಲ್ವೆಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ,

ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560022.

ಕೆಎ-04

ಉ.ಸಾ.ಆ. ಮತ್ತು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)

ದೂರವಾಣಿ : 080-23376039

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864004

ಮಿಂಚಂಚೆ : rtobngn-ka@nic.in

5

ಉಪ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ),

ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಕಟ್ಟಡ,  4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560011.

ಕೆಎ-05

ಉ.ಸಾ.ಆ. ಮತ್ತು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)

 

ದೂರವಾಣಿ : 080-26630989

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864005

ಮಿಂಚಂಚೆ : rtobngs-ka@nic.in

6

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ರೈಲ್ವೆಮೆನ್ ಲೇಔಟ್,

ಉಪಕಾರ್ ಲೇಔಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಮಲ್ಲತ್ ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560056.

ಕೆಎ-41

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ., ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ

ದೂರವಾಣಿ : 080-23286712

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864041

ಮಿಂಚಂಚೆ : rtojnbt-ka@nic.in

7

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,  

ರಾಣಿ ಕ್ರಾಸ್, ಎನ್.ಹೆಚ್-7,

ದೇವನಹಳ್ಳಿ-562110.

ಕೆಎ-43

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ., ದೇವನಹಳ್ಳಿ

ದೂರವಾಣಿ : 080-27681999

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864041

ಮಿಂಚಂಚೆ : rtodhalli-ka@nic.in

8

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ಸರ್ವೆ ನಂ: 111, ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ,

ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು(ಉತ್ತರ),

ಬೆಂಗಳೂರು-560064.

ಕೆಎ-50

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ., ಯಲಹಂಕ

ದೂರವಾಣಿ : 080-29729909,

080-29729908

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864050

ಮಿಂಚಂಚೆ : rtoylnk-ka@nic.in

9

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ,

ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಔಟ್, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 4ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಮೈನ್,

ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560076

ಕೆಎ-51

ಉ.ಸಾ.ಆ. ಮತ್ತು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ

ದೂರವಾಣಿ : 080-26482851

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864051

ಮಿಂಚಂಚೆ : rtokrpur-ka@nic.in

10

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

345/4, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ, ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560049.

ಕೆಎ-53

ಉ.ಸಾ.ಆ. ಮತ್ತು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.

ಕೃಷ್ಠರಾಜಪುರಂ

ದೂರವಾಣಿ : 080-2561795

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864053

ಮಿಂಚಂಚೆ : rtokrpur-ka@nic.in

11

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ,

ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027.

ಕೆಎ-57

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ., ಶಾಂತಿನಗರ (ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ & ಎಸ್.ಟಿ.ಯು),

ಬೆಂಗಳೂರು

ದೂರವಾಣಿ : 080-22230051

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864057

ಮಿಂಚಂಚೆ : rtoarstu-ka@nic.in

12

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ಸರ್ವೇ ಸಂಖ್ಯೆ:194 & 195, ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ದೀಪಕ್,

ಕೋ . ಸಿದ್ಧಾರೆಡ್ಡಿ, ಇವರ ಕಟ್ಟಡದ  ಎರಡನೇ

ಮಹಡಿ, ಮರಸೂರು  ವಿಲೇಜ್, ಆನೇಕಲ್

 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಆನೇಕಲ್  ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಬೆಂಗಳೂರು-562106 

ಕೆಎ-59 ಪ್ರಾಸಾಅ.,

ಚಂದಾಪುರ,

ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 080-27827265

ಮೊಬೈಲ್ : 

ಮಿಂಚಂಚೆ : rto-chandapura@karnataka.gov.in

13

ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಕೆಎ-61

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.,

ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

 

ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

1

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ,

ಅತ್ತಿಬೆಲೆ

 ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)

 

ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ,1

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ,2

 

ದೂರವಾಣಿ : 27821610

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864080

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864081

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckpatbl-rto-ka@nic.in

© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 6314247 | Site Last updated on :: 16-10-2019