Saturday, October 19, 2019,

Menu

 
Back

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

 

1

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ಬಳ್ಳಾರಿ-ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್,

ಬಳ್ಳಾರಿ-583101.

ಕೆಎ -34

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ., ಬಳ್ಳಾರಿ

ದೂರವಾಣಿ : 08392-240048

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864034

ಮಿಂಚಂಚೆ : rtoblr-ka@nic.in

2

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

  ನಂ.108, ಹರಿಹರ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ, ಅಮರಾವತಿ,

ಹೊಸಪೇಟೆ-583201.

ಕೆಎ -35

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ., ಹೊಸಪೇಟೆ

ದೂರವಾಣಿ : 08394-230766

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864035

ಮಿಂಚಂಚೆ : rtohsp-ka@nic.in

3

 

ಹಗರಿ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

 

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ., ಹಗರಿ

ದೂರವಾಣಿ : 08392-265065

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864064

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckphgr-rto-ka@nic.in

© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 6314254 | Site Last updated on :: 16-10-2019