Saturday, October 19, 2019,

Menu

 
Back

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

 

ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು

(ಪ್ರವರ್ತನ-ಉತ್ತರ),

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ರಾಜ್‍ಪುರ ನವನಗರ ಪೋಸ್ಟ್

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ.

ದೂರವಾಣಿ  : 0836-2322206

ಮೊಬೈಲ್ : 9449863216

ಮಿಂಚಂಚೆ: : jctenfn-tran-ka@nic.in

 

1

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ನವನಗರ ಅಂಚೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆ,

ಧಾರವಾಡ-580001.

ಕೆಎ -25

ಉ.ಸಾ.ಆ ಮತ್ತು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ., ಧಾರವಾಡ

ದೂರವಾಣಿ : 0836-2233929

ಮೊಬೈಲ್ :9449864025

ಮಿಂಚಂಚೆ:rtodwd-ka@nic.in

2

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ (ಪೂರ್ವ)

ಗಬ್ಬೂರ ಕ್ರಾಸ್, ಪಿ. ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

 

ಕೆಎ -63

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ., ಧಾರವಾಡ (ಪೂರ್ವ)

 

ದೂರವಾಣಿ  : 0836-2244550

 

© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 6314236 | Site Last updated on :: 16-10-2019