Saturday, October 19, 2019,

Menu

 
Back

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ

 

1

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.

ರೀಜನಲ್ ವರ್ಕ್ ಷಾಪ್ ಹತ್ತಿರ, ಹಾವೇರಿ-581110.

.

ಕೆಎ-27

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ., ಹಾವೇರಿ

ದೂರವಾಣಿ: 08375-232299

ಮೊಬೈಲ್: 9449864027

ಮಿಂಚಂಚೆ: rtohvr-ka@nic.in

2

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ರಿ.ಸ.ನಂ. 304-ಎ/1ಎ/1, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.103, ಸಾ// ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ,

ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಕೆಎ-68

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.,
ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು,

 
© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 6314213 | Site Last updated on :: 16-10-2019