Saturday, October 19, 2019,

Menu

 
Back

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

1

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ಪಿಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬಂಗಲೆ,

ಕಾರವಾರ-581301.

ಕೆಎ -30

 ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ. ಕಾರವಾರ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ದೂರವಾಣಿ : 08382- 226364

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864030

ಮಿಂಚಂಚೆ : rtokwr-ka@nic.in

2

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ಬಸಟ್ಟಿಕೆರೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಶಿರಸಿ,

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-581402

ಕೆಎ -31

 ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ. ಶಿರಸಿ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ದೂರವಾಣಿ : 08384-233090

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864031

ಮಿಂಚಂಚೆ : rtosrs-ka@nic.in

3

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ರಾಮತೀರ್ಥ ರಸ್ತೆ,

ಹೊನ್ನಾವರ-581334

ಕೆಎ -47

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ., ಹೊನ್ನಾವರ,

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ದೂರವಾಣಿ : 08387-220033

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864047

ಮಿಂಚಂಚೆ : artohnr-ka@nic.in

4

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ಬಾಂಬೆ ಚಾವ್ಲ್, ದಾಂಡೇಲಿ ಫೆರ್ರೋ

ಅಲ್ಲಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಿಸ್,

ದಾಂಡೇಲಿ.

ಕೆಎ -65

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ., ದಾಂಡೇಲಿ,

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

 

ದೂರವಾಣಿ : 08284-230916

5

ರಾಮನಗರ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ., ರಾಮನಗರ ,

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ. 1

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ. 2

ದೂರವಾಣಿ : 08383-242278 

ಮೊಬೈಲ್ 1: 9449864073

ಮೊಬೈಲ್ 2 : 9449864075

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckprmng-rto-ka@nic.in

6

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ

ಕಛೇರಿ, ಬಾಂಬೆ ಚಾವ್ಲ್, ದಾಂಡೇಲಿ ಫೆರ್ರೋ

ಅಲ್ಲಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಿಸ್,ದಾಂಡೇಲಿ

ಕೆಎ-65

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ., ದಾಂಡೇಲಿ,

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

 

© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 6314120 | Site Last updated on :: 16-10-2019