Saturday, October 19, 2019,

Menu

 
Back

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ

 

1

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ -586101

ಕೆಎ-28

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.,

ವಿಜಯಪುರ

ದೂರವಾಣಿ : 08352-276218

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864028

ಮಿಂಚಂಚೆ  : rtobjp-ka@nic.in

ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

1

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ,

ಝಳಕಿ,

ವಿಜಯಪುರ

ಝಳಕಿ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ,1

ಸ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ,2

ದೂರವಾಣಿ : 08422-284402 / 282054

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864076

ಮೊಬೈಲ್ : 9449864077

ಮಿಂಚಂಚೆ : ckpzlk-rto-ka@nic.in

© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 6314179 | Site Last updated on :: 16-10-2019