Monday, August 19, 2019,

Menu

 
Back

ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನ ರಹದಾರಿ

ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನ ರಹದಾರಿ (ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್- ಅಖಿಲ ಭಾರತ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಹದಾರಿ ನೀಡಿಕೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

 1. ನಮೂನೆ 45 + 46 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ (ಕೆಎಂವಿ)
 2. ಶುಲ್ಕ ರೂ.1000/- + ರೂ.100/- (ನಮೂದು ಶುಲ್ಕ) ಮತ್ತು ರೂ.500 ಅಥರೈಸೇಷನ್ ಶುಲ್ಕ.
 3. ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ವಿಮಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪತ್ರ.
 4. ಈ ರಹದಾರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನ ರಹದಾರಿ (ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್- ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ರಹದಾರಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು:-

 1. ನಮೂನೆ 36 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ (ಕೆಎಂವಿ)
 2. ಶುಲ್ಕ ರೂ.1000/- + ರೂ.100/- (ನಮೂದು ಶುಲ್ಕ) ಮತ್ತು ರೂ.500 ಅಥರೈಸೇಷನ್ ಶುಲ್ಕ.
 3. ರಹದಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ರಹದಾರಿ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತಡವಾದಲ್ಲಿ ರಹದಾರಿ ಶುಲ್ಕದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
 4. ಮೂಲ ರಹದಾರಿ, ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ವಿಮೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.

ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನ ರಹದಾರಿ (ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್-ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ರಹದಾರಿಯ ನಕಲು ರಹದಾರಿ ನೀಡಿಕೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

 1. ಸಾದಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅರ್ಜಿ
 2. ರಹದಾರಿ ಶುಲ್ಕದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಶುಲ್ಕ 
 3. ಪೊಲೀಸ್ ಪಿರ್ಯಾದು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿ 
 4. ರಹದಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ ಪೊಲೀಸ್, ಪೈನಾನ್ಸ್‍ದಾರರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. 
 5. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹರಿದ/ ವಿರೂಪಗೊಂಡ/ ಪೂರ್ತಾ ಮುಗಿದ ರಹದಾರಿ.

ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನ ರಹದಾರಿ (ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್-ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ರಹದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

 1. ಸಾದಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅರ್ಜಿ 
 2. ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದ ಪುರಾವೆ  
 3. ಮೂಲ ರಹದಾರಿ, ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ವಿಮಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪತ್ರ.

ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನ ರಹದಾರಿ (ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್-ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ರಹದಾರಿ ಮರು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ವಿವರ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

 1. ಸಾದಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅರ್ಜಿ 
 2. ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಮರು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವ ವಿವರದ ದಾಖಲೆ  
 3. ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ವಿಮಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ ರಹದಾರಿ (ಕರ್ನಾಟಕ)

ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನ ರಹದಾರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್/ (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ) ರಹದಾರಿ ನೀಡಿಕೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು:-

 1. ನಮೂನೆ 36 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ (ಕೆಎಂವಿ) 
 2. ಶುಲ್ಕ ರೂ.600/- + ರೂ.100/- (ನಮೂದು ಶುಲ್ಕ) 
 3. ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ವಿಮಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪತ್ರ.
 4. ಈ ರಹದಾರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 5849026 | Site Last updated on :: 03-08-2019