Monday, August 19, 2019,

Menu

 
Back

ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನದ ರಹದಾರಿ

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಹನ ರಹದಾರಿ/ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನದ ರಹದಾರಿ ಪಡೆಯಲು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

(ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ 1988 ರ ಕಲಂ 88 (9) ಗಮನಿಸಿ)
 1. ನಮೂನೆ 45 + 46 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ (ಕೆಎಂವಿ)
 2. ಶುಲ್ಕ ರೂ.2000/- + ರೂ.100/- (ನಮೂದು ಶುಲ್ಕ) ಮತ್ತು ರೂ.500 ಅಥರೈಸೇಷನ್ ಶುಲ್ಕ
 3. ವಾಹನವು ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989 ರ ನಿಯಮ 128 ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 
 4. ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ವಿಮಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪತ್ರ 
 5. ಪ್ರವಾಸಿ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಈ ರಹದಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಹನದ ರಹದಾರಿಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವರ್ತಿಸಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೂಲ ರಹದಾರಿ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇತರೆ ಕನಿಷ್ಟ 3 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು
 6. ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಣಯ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ)

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಹನ ರಹದಾರಿ/ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನದ ರಹದಾರಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

((ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989 ನಿಯಮ 76 ಗಮನಿಸಿ)
 1. ನಮೂನೆ 36 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ (ಕೆಎಂವಿ) 
 2. ಶುಲ್ಕ ರೂ.2000/- + ರೂ.100/- (ನಮೂದು ಶುಲ್ಕ) ಮತ್ತು ರೂ.500 ಅಥರೈಸೇಷನ್ ಶುಲ್ಕ
 3. ರಹದಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ರಹದಾರಿ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತಡವಾದಲ್ಲಿ ರಹದಾರಿ ಶುಲ್ಕದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
 4. ಮೂಲ ರಹದಾರಿ, ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ವಿಮೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
 5. ಹಣಕಾಸು ನೆರವುದಾರರಿಂದ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣ ಪತ್ರ (ಪೈನಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ)
 6. ದಿವಾಳಿತನ ಹೊಂದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
 7. ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಣಯ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ. (ಇದ್ದಲ್ಲಿ).

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಹನ ರಹದಾರಿ/ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನದ ನಕಲು ರಹದಾರಿ ನೀಡಿಕೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989 ರ ನಿಯಮ 84 ಗಮನಿಸಿ)
 1. ಸಾದಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅರ್ಜಿ
 2. ರಹದಾರಿ ಶುಲ್ಕದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಶುಲ್ಕ
 3. ಪೊಲೀಸ್ ಪಿರ್ಯಾದು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿ
 4. ರಹದಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ ಪೊಲೀಸ್, ಪೈನಾನ್ಸ್‍ದಾರರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
 5. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹರಿದ/ ವಿರೂಪಗೊಂಡ/ ಪೂರ್ತಾ ಮುಗಿದ ರಹದಾರಿ
 6. ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಣಯ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ)

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಹನ ರಹದಾರಿ/ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989 ರ ನಿಯಮ 79 ಗಮನಿಸಿ)
 1. ನಮೂನೆ 51 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ (ಕೆಎಂವಿ)
 2. ಶುಲ್ಕ ರೂ.1000/- ಮತ್ತು ರೂ.100/- (ನಮೂದು ಶುಲ್ಕ)
 3. ಮೂಲ ರಹದಾರಿ
 4. ಹಾಲಿ ವಾಹನದ/ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬದಲು ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ, ವಿಮಾ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 
 5. ಎರಡೂ ವಾಹನಗಳು ಒಂದೇ ಮಾದರಿ/ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿರಬೇಕು.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಹನ ರಹದಾರಿ/ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನದ ರಹದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

 1. ಸಾದಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅರ್ಜಿ
 2. ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದ ಪುರಾವೆ
 3. ಮೂಲ ರಹದಾರಿ, ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ವಿಮಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪತ್ರ

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಹನ ರಹದಾರಿ/ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನದ ರಹದಾರಿ ಮರು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ವಿವರ ನಮೂದು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

 
 1. ಸಾದಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅರ್ಜಿ
 2. ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಮರು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ವಿವರದ ದಾಖಲೆ
 3. ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ವಿಮಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪತ್ರ.

ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ರಹದಾರಿ ಪಡೆಯಲು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

(ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಮಿಟ್ ಪಾರ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ 1993 ಗಮನಿಸಿ)
 1. ನಮೂನೆ 45 + 46 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ (ಕೆಎಂವಿ) 
 2. ಶುಲ್ಕ ರೂ.2000/- + ರೂ.100/- (ನಮೂದು ಶುಲ್ಕ) ಮತ್ತು ರೂ.500 ಅಥರೈಸೇಷನ್ ಶುಲ್ಕ 
 3. ವಾಹನವು ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989 ರ ನಿಯಮ 128 ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 
 4. ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ವಿಮಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪತ್ರ  
 5. ಪ್ರವಾಸಿ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿರುವ ಮಾನ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ/ ಲೈಸನ್ಸ್. ಈ ರಹದಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಹನದ ರಹದಾರಿಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವರ್ತಿಸಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೂಲ ರಹದಾರಿ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇತರೆ ಕನಿಷ್ಟ 3 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು    
 6. ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಣಯ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ)

ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ರಹದಾರಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

(ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಮಿಟ್ ಪಾರ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ 1993 ಗಮನಿಸಿ)
 1. ನಮೂನೆ 36 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ (ಕೆಎಂವಿ)
 2. ಶುಲ್ಕ ರೂ.2000/- + ರೂ.100/- (ನಮೂದು ಶುಲ್ಕ) ಮತ್ತು ರೂ.500 ಅಥರೈಸೇಷನ್ ಶುಲ್ಕ 
 3. ರಹದಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ರಹದಾರಿ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತಡವಾದಲ್ಲಿ ರಹದಾರಿ ಶುಲ್ಕದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
 4. ಮೂಲ ರಹದಾರಿ, ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ವಿಮೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  
 5. ಹಣಕಾಸು ನೆರವುದಾರರಿಂದ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣ ಪತ್ರ (ಪೈನಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ)
 6. ಪ್ರವಾಸಿ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿರುವ ಅವಧಿಯುಳ್ಳ ಮಾನ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ/ ಲೈಸನ್ಸ್
© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 5848813 | Site Last updated on :: 03-08-2019