Monday, August 19, 2019,

Menu

 
Back

ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನ ರಹದಾರಿ

ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನ ರಹದಾರಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

(ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ 1988 ರ ಕಲಂ 73-74 ಗಮನಿಸಿ)
 1. ನಮೂನೆ 36 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ (ಕೆಎಂವಿ)
 2. ಶುಲ್ಕ ರೂ.2000/- ಮತ್ತು ರೂ.100/- (ನಮೂದು ಶುಲ್ಕ)
 3. ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ವಿಮೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
 4. ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಣಯ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ).
 5. ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನ ರಹದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನದ ರಹದಾರಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989 ರ ನಿಯಮ 76 ಗಮನಿಸಿ)
 1. ನಮೂನೆ 36 (ಕೆಎಂವಿ)
 2. ಶುಲ್ಕ ರೂ.2000/- ಮತ್ತು ರೂ.100/- (ನಮೂದು ಶುಲ್ಕ)
 3. ರಹದಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ರಹದಾರಿ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತಡವಾದಲ್ಲಿ ರಹದಾರಿ ಶುಲ್ಕದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 4. ಮೂಲ ರಹದಾರಿ, ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ವಿಮೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
 5. ಹಣಕಾಸು ನೆರವುದಾರರಿಂದ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣ ಪತ್ರ (ಪೈನಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ)
 6. ದಿವಾಳಿತನ ಹೊಂದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
 7. ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಣಯ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ. (ಇದ್ದಲ್ಲಿ)

ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನ ರಹದಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

(ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ 1988 ರ ಕಲಂ 82, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989 ರ ನಿಯಮ 82 ಗಮನಿಸಿ)
 1. ನಮೂನೆ 52 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ (ಕೆಎಂವಿ)
 2. ಶುಲ್ಕ ರೂ.2000/- ಮತ್ತು ರೂ.100/- (ನಮೂದು ಶುಲ್ಕ)
 3. ವರ್ಗಾವಣೆಕಾರ/ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಜಂಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
 4. ಮೂಲ ರಹದಾರಿ, ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ವಿಮೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
 5. ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಣಯ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ)

ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನದ ರಹದಾರಿದಾರರ ಮರಣದ ನಂತರ ರಹದಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989 ರ ನಿಯಮ 83 ಗಮನಿಸಿ)
 1. ನಮೂನೆ 53 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ (ಕೆಎಂವಿ)
 2. ಶುಲ್ಕ ರೂ.100/- ಮತ್ತು ರೂ.100/- (ನಮೂದು ಶುಲ್ಕ)
 3. ಮೂಲ ರಹದಾರಿ, ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ವಿಮೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯವಿಳಾಸ ದೃಢೀಕರಣ.Death certificate of the permit holder
 4. ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
 5. ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
 6. ಕುಟುಂಬದ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ
 7. ರಹದಾರಿದಾರರ ಮರಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ.
 8. ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಹದಾರಿದಾರರು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿ.
 9. ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಣಯ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ).

ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನದ ನಕಲು ರಹದಾರಿ ನೀಡಿಕೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989 ರ ನಿಯಮ 84 ಗಮನಿಸಿ)
 1. ಸಾದಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅರ್ಜಿ.
 2. ರಹದಾರಿ ಶುಲ್ಕದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಶುಲ್ಕ.
 3. ಪೊಲೀಸ್ ಪಿರ್ಯಾದು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿ
 4. ರಹದಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ ಪೊಲೀಸ್, ಪೈನಾನ್ಸ್ದಾರರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
 5. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹರಿದ/ ವಿರೂಪಗೊಂಡ/ ಪೂರ್ತಾ ಮುಗಿದ ರಹದಾರಿ.
 6. ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಣಯ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ).

ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನ ರಹದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ವಾಹನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು 1989 ರ ನಿಯಮ 79 ಗಮನಿಸಿ)
 1. ನಮೂನೆ 51 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ (ಕೆಎಂವಿ)
 2. ಶುಲ್ಕ ರೂ.1000/- ಮತ್ತು ರೂ.100/- (ನಮೂದು ಶುಲ್ಕ)
 3. ಮೂಲ ರಹದಾರಿ
 4. ಹಾಲಿ ವಾಹನದ/ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬದಲು ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ, ವಿಮಾ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
 5. ಎರಡೂ ವಾಹನಗಳು ಒಂದೇ ಮಾದರಿ/ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿರಬೇಕು.

ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನದ ರಹದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

 1. ಸಾದಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅರ್ಜಿ.
 2. ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದ ಪುರಾವೆ.
 3. ಮೂಲ ರಹದಾರಿ, ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ವಿಮಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪತ್ರ.

ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನ ರಹದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಮರು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ವಿವರ ನಮೂದು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

 1. ಸಾದಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅರ್ಜಿ.
 2. ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಮರು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ವಿವರದ ದಾಖಲೆ
 3. ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ವಿಮಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪತ್ರ.
© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 5848841 | Site Last updated on :: 03-08-2019