Monday, August 19, 2019,

Menu

 
Back

ಖಾಸಗಿ ಸೇವಾ ವಾಹನದ ರಹದಾರಿ

ಖಾಸಗಿ ಸೇವಾ ವಾಹನದ ರಹದಾರಿ

(ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ 1988 ರ ಕಲಂ 76 ಗಮನಿಸಿ)
 1. ನಮೂನೆ 39 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ (ಕೆಎಂವಿ)
 2. ಶುಲ್ಕ ರೂ.1000/- + ರೂ.100/- (ನಮೂದು ಶುಲ್ಕ)
 3. ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ವಿಮೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
 4. ವಾಹನಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ನಮೂದಾಗಿರುವ ವಿವರ

ಖಾಸಗಿ ಸೇವಾ ವಾಹನ ರಹದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

 1. ನಮೂನೆ 36 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ (ಕೆಎಂವಿ)
 2. ಶುಲ್ಕ ರೂ.600/- (ನಮೂದು ಶುಲ್ಕ)
 3. ಮೂಲ ರಹದಾರಿ, ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ವಿಮೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
 4. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಂದಿರುವವರ ರಹದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನಮೂದಿಸಲು ಕೋರಿಕೊಂಡ ವಿವರಣಾ ಪತ್ರ

ಶಾಲಾ ವಾಹನ ರಹದಾರಿ ಪಡೆಯಲು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

 1. ನಮೂನೆ 36 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ (ಕೆಎಂವಿ)
 2. ಶುಲ್ಕ ರೂ.1000/- + ರೂ.100/- (ನಮೂದು ಶುಲ್ಕ)
 3. ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ವಿಮೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
 4. ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಿದ ಮಾನ್ಯತಾ ಪತ್ರ
 5. ಈ ಶಾಲಾ ವಾಹನವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್/ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್/ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು

ಖಾಸಗಿ ಸೇವಾ ವಾಹನ ರಹದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

 1. ನಮೂನೆ 36 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ (ಕೆಎಂವಿ)
 2. ಶುಲ್ಕ ರೂ.600/- (ನಮೂದು ಶುಲ್ಕ)
 3. ಮೂಲ ರಹದಾರಿ, ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ವಿಮೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
 4. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಂದಿರುವವರ ರಹದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನಮೂದಿಸಲು ಕೋರಿಕೊಂಡ ವಿವರಣಾ ಪತ್ರ

ಖಾಸಗಿ ಸೇವಾ ವಾಹನ ರಹದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

 1. ನಮೂನೆ 36 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ (ಕೆಎಂವಿ)
 2. ಶುಲ್ಕ ರೂ.600/- (ನಮೂದು ಶುಲ್ಕ)
 3. ಮೂಲ ರಹದಾರಿ, ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ತೆರಿಗೆ ಪತ್ರ, ವಿಮೆ ಪತ್ರ, ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
 4. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಂದಿರುವವರ ರಹದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನಮೂದಿಸಲು ಕೋರಿಕೊಂಡ ವಿವರಣಾ ಪತ್ರ
© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 5849050 | Site Last updated on :: 03-08-2019