Sunday, March 24, 2019,

Menu

 
Back

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖ. ನಂ ಸಂಚಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಮೂಲ
1
ಮಜಲು ವಾಹಾನ ರಹದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 16/97-98 ರ ನವೀಕರಣ ಕುರಿತು No.RTA/Bng(R)/S.C/2018-19 14-03-2019
2
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ 2017 NO.SARIE 50 SAEPA 2018 08-03-2019
3
Karnataka Motor vehicles Taxation Act,1957 NO.SARIE 76 SAEPA 2016 21-01-2019
4
MORTH Notification of Multi coloured red,blue and white light on Vehicles S.O. 1374(E) 17-10-2018
5
Revision of Safe Axle Weights for Transport Vehicles and Enforcement thereof NO.CT/REG-1/PR-389/2018-19 03-08-2018
6
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ), 2018 NO.CT/TAX 4/PR-6/2018-19 28-07-2018
7
ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳನಿಯಮಗಳು, 1989ರ ನಿಯಮ 32 ಮತ್ತು 81ರಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು. NO.CT/REG-1/PR-845/2016-17 27-07-2018
8
ಸಿಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ (ABCD ವರ್ಗಗಳು) ಪ್ರಯಾಣ ದರಗಳು ದಿನಾಂಕ: 03/03/2018 No. SARIE 66 SAEPA 2017 21-03-2018
9
ಹಲವು ವರ್ಗದ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ " ಸ್ಪೀಡ್ ಗೌರ್ನರ್ " ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು. No.SARIE 107 SAESE 2014 06-10-2017
10
4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳ ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ. No.CT/Enf-2/PR-523(A)/2004-05 11-08-2017
11
PARAS ECO (Special Purpose Battery operated Three Wheeler-E rickshaw-Passenger Carrier)(Base model) ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು. No.CT/Reg-1/PR-1105/2016-17 17-07-2017
12
ಹಲವು ವರ್ಗದ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ " ಸ್ಪೀಡ್ ಗೌರ್ನರ್ " ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ 01.05.2017. CT:Reg-1/PR-554/2011-12 16-06-2017
13
ಮಾರುತಿ ಆಮ್ನಿ ವ್ಯಾನ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. CT:Reg-1/PR-198/2017-18 12-06-2017
14
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) 2017 ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ದಿನಾಂಕ 31.03.2017 TRD 20 TMR 2017 20-05-2017
15
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ೨೦೧೭ ಭಾಗ-ಎ೧ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಜೀವಾವಧಿ ತೆರಿಗೆ. L.A Bill No. 12 of 2017 31-03-2017
16
The Karnataka on- demand Transportation Technology Aggregators Rules, 2016. SARIE 67 SAEPA 2015, 02-04-2016
17
Exemption from payment of taxes on all electric non-transport and transport vehicles including e-rickshaws and e-carts from 1t day of April 2016 SARIE 76 SAEPA 2016 31-03-2016
18
Karnataka Motor Vehicle Rules (Amendment) 2016 for "SCHEDULE" 81-A SARIE 104 SAEPA 2014 24-03-2016
19
Helmet Compulsory for Pilion Rider No. SARIE 80 SAEPA 2015 31-12-2015
20
Speed Governor : Corrigendum No. SARIE 107 SAESE 2014 01-12-2015
© Content Owned & Site maintained by Transport Department, Karnataka State Government.
Visitors Count :: 5143080 | Site Last updated on :: 22-03-2019