ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಮೂನೆಗಳು

 

ದೈಹಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ

 

 

ನಮೂನೆ 1

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ  ಪತ್ರ

ನಮೂನೆ 1 ಎ

ಕಲಿಯುವವರ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯ ನಮೂನೆ

ನಮೂನೆ 2

ಮೋಟಾರು ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 4

ಚಾಲನೆ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವರ್ಗದ ವಾಹನವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 8

ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರದ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 9

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-01-2020 05:19 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin