ರಹದಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನಮೂನೆಗಳು

ಸೇವೆಗಳು

ನಮೂನೆಗಳು

ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 45

ಪ್ರವಾಸಿ ಪರ್ಮಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ಮಿಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿನ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 46

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಮತಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 48

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-05-2020 01:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin