ರಹದಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನಮೂನೆಗಳು

ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 45

ಪ್ರವಾಸಿ ಪರ್ಮಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ಮಿಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿನ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 46

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಮತಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 48

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-01-2020 05:56 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin