ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸುತ್ತೋಲೆ ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಕಾಲಾವಧಿ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1 ಸಂ.ಸಾಆ/ಪ್ರ-3/ವೈವ-256/19-2020

ಕೋವಿಡ್‌ – 19 ಲಾಕ್ ಡೌನ್‌ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ್ತತೆ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 01-06-2020

991 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2 ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ-47/19-2020 ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾರಥಿ-4 ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  27-5-2020

885 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3 ಸಂ.ಸಾಆ/ಪ್ರವರ್ತನ-3/ಕೋವಿಡ್‌ - 19/2020-2021 ಖಾಸಗಿ ಮಜಲು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19‌ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  19-5-2020 2.81 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4 ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ-47/19-2020 ಹಸಿರು ವಲಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  04-05-2020  4.78 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5 ಸಂ.ಸಾಆ/ನೋಂದನಣಿ-1/ಪಿಆರ್ - 24/2018-19 AIS:052 ಮತ್ತು AIS:119 ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ SLEEPER COACH ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  07/04/2020 1.32 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6 No.STA-6/SCP/PR-20/2019-20 ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಸ್‌ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  23/03/2020 787 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

ಸಾಆ/ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ/2019-20 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  18/03/2020 157 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8

 ------------------- ಭಾರತ್‌ ಸ್ಟೇಜ್-‌4 ಮಾಪನದ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ‌ (ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಕನ್ಷ್ಟ್ರಕ್ಷನ್‌ ಎಕ್ವಿಪ್ ಮೆಂಟ್‌ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವ / ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿರುವ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ದಿನಾಂಕ : 31.03.2020ರ ಒಳಗಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  07/03/2020  75.3 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

---------------- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್‌ ಸ್ಟೇಜ್‌ - IV ಮತ್ತು ಭಾರತ್‌ ಸ್ಟೇಜ್‌ - VI ಮಾದರಿಯ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ  ಕುರಿತು. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  21/02/2020 11.7 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ-328/2014-15(Vol.3) ರಾಜಸ್ವ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು (Revenue Refund) ಖಜಾನೆ-2ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 03/03/2020 5.90 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11

ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ-24/2019-20 ಡಿ.ಎಸ್.ಎ ರಾಜೀ ದಂಡವನ್ನು ವಾಹನ್-‌೪ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  19/02/2020  926 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12

 ----------------  31ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಪ್ತಾಹ ಆಚರಣೆ  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  14/01/2020 11.6 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13

ಸಂ.ಸಾಆ/ಗಣಕ/ವೈವ - 571/2014-15(3) ಸಹಾಯಧನದಡಿ ವಿತರಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ TS ನೋಂದಣಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  27/12/2019 136 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-06-2020 03:08 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin