ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿಷಯ 

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

    ಕಾಲಾವಧಿ      

        ಗಾತ್ರ        

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1 ಸಂ:ಟಿಡಿ 121 ಟಿಡಿಓ 2020(ಭಾ-2) ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಷಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ರೂ 5000/-ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಧನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 31-07-2020 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 07-07-2020 147 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಸಂ:ಪ್ರಾಸಾಆ/ಆರ ರಾಸಾನಿ/ಇ-ಪರ್ಮಿಟ್/ವೈವ-4/2020-21 ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೂರ್ವಮುದ್ರಿತ ಭದ್ರತಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಇ-ಪರ್ಮಿಟ್‌ ರೂಪದ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ರಹದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 22-06-2020 134 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪೀಕ-3/ಪಿಆರ್-‌06/2011-12 ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರಗಳ ನವೀಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ದಿನದ ಪುನಶ್ಚೇತನ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 10-06-2020 93 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಸಂ. ಸಾಆ/ನೋಂದಣಿ-2/ವೈವ-111/14-15 ಮುಂಗಡ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಜುಲೈ 2020ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  6-6-2020  540 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಸಂ:ಎಸ್‌ಟಿಎ-5/ಇಐಬಿ/ಪಿಆರ್‌ - 16/2020-21 ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪ್ರದೇಶದ ಮಿತಿ ಹೊರತಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 4-6-2020 192 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಸಂ:ಸಾಆ/ಪ್ರವರ್ತನ-3/ಪಿಆರ್-‌81/2020-21 ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4-6-2020 139 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ------------- ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ, ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಫೋನ್-ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿ:೦೭-೦೬-೨೦೨೦ ರಂದು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು: 080 45557230 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 07-06-2020 202 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 -------------- ಕೋವಿಡ್‌ – 19 ರ ಸಂಬಂಧ ಆಟೋ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರುಗಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಹಾರ ಧನವಾಗಿ ರೂ. 5000/- ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 9-5-2020 117 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ------------- ಕೋವಿಡ್‌ – 19 ರ ಸಂಬಂಧ ಆಟೋ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಹಾರ ಧನವಾಗಿ ರೂ. 5000/- ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 6-5-2020 354 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 No:STA-6/TMGC/Meeting/2019 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಮಜಲು ವಾಹನಗಳ ರಹದಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 13/03/2020 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4-3-2020 585 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ----------------- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (RTA) , ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಸಭೆಯು ದಿನಾಂಕ 07/03/2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಘಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರರವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭವನ ಬೀರಸಂದ್ರ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 7-3-2020 1.18 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 No:STA-6/TMGC/Meeting/2019 ಮಜಲು ವಾಹನಗಳ ರಹದಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 07/03/2020 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 26-2-2020 2.11 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 No:STA-6/TMGC/Meeting/2019 ರಹದಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 24-01-2020 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11 00ಗಂಟೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 16-1-2020 586 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 09-07-2020 12:54 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin