ರಹದಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನಮೂನೆಗಳು

ನಮೂನೆಗಳು

ಸೇವೆಗಳು

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 27 KB ನಮೂನೆ 45
ಪ್ರವಾಸಿ ಪರ್ಮಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ಮಿಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿನ ಅರ್ಜಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 68.7 KB ನಮೂನೆ 46
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಮತಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 25.8 KB ನಮೂನೆ 48

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-09-2020 04:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin