ಮಾಸಿಕ ವರದಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಮಾಸಿಕ ವರದಿ

(2019 - 2020)

ಮಾಸಿಕ ವರದಿ

(2018 - 2019)

ಮಾಸಿಕ ವರದಿ

(2017 - 2018)

 

 ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಬೆಂಗಳೂರು

 ಕರ್ನಾಟಕ

1.        

ಜನವರಿ  ಜನವರಿ

ಜನವರಿ

ಜನವರಿ

ಜನವರಿ ಜನವರಿ

2.        

ಫೆಬ್ರವರಿ  ಫೆಬ್ರವರಿ  

ಫೆಬ್ರವರಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ

3.        

ಮಾರ್ಚ್ ಮಾರ್ಚ್  

ಮಾರ್ಚ್

ಮಾರ್ಚ್

ಮಾರ್ಚ್ ಮಾರ್ಚ್

4.        

 --------  --------  

ಏಪ್ರಿಲ್

ಏಪ್ರಿಲ್

ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್

5.        

--------   --------  

ಮೇ

ಮೇ

ಮೇ ಮೇ

6.        

--------    -------- 

ಜೂನ್

ಜೂನ್

ಜೂನ್ ಜೂನ್

7.        

--------   --------  

ಜುಲೈ

ಜುಲೈ

ಜುಲೈ ಜುಲೈ

8.        

--------   --------  

ಆಗಸ್ಟ್

ಆಗಸ್ಟ್

ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್

9.        

--------   --------  

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

10.    

 --------  --------  

ಅಕ್ಟೋಬರ್

ಅಕ್ಟೋಬರ್

ಅಕ್ಟೋಬರ್  ಅಕ್ಟೋಬರ್

11.    

--------   --------  

ನವೆಂಬರ್

ನವೆಂಬರ್

ನವೆಂಬರ್ ನವೆಂಬರ್

12.    

--------    -------- 

ಡಿಸೆಂಬರ್

ಡಿಸೆಂಬರ್

ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-05-2020 01:36 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin