ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
Grivience ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

4(1)ಎ ಮತ್ತು 4(1)ಬಿ

                               2020 - 2021

 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ/

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳ/

ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು

 

ಭಾಷೆ

 

ಕಡತದ ಮೂಲ

 

4(1)

 

4(1) ಬಿ

 

 

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

ಉಪಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

 1.29 MB

4 (1) ಎ

964.30 KB

4 (1) ಬಿ

 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 

ಬೆಳಗಾವಿ

ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ

ಇಲಾಖೆ

 370.83 KB  4 (1) ಎ 536.29 KB 4 (1) ಬಿ

 

2019 - 2020

 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ/

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳ/‌

ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು 

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

4(1) ಎ

4(1) ಬಿ

  ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ) ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  507 KB

4 (1) ಎ

488 KB 4 (1) ಬಿ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 2.66 MB

4 (1) ಎ

581 KB 4 (1) ಬಿ
ಪುತ್ತೂರು ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 384 KB 4 (1) ಎ 261 KB 4 (1) ಬಿ
ಕೊಪ್ಪಳ ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 143 KB 4 (1) ಎ 419 KB 4 (1) ಬಿ
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  77 KB 4 (1) ಎ 570 KB 4 (1) ಬಿ
ಯಲಹಂಕ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 448 KB 4 (1) ಎ 561 KB 4 (1) ಬಿ
ಹುಣಸೂರು ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 404 KB 4 (1) ಎ 348 KB 4 (1) ಬಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ (ಜಯನಗರ) ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1017 KB 4 (1) ಎ 872 KB 4(1) ಬಿ
ಉಡುಪಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 338 KB 4 (1) ಎ 268 KB 4 (1) ಬಿ
ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 892 KB 4 (1) ಎ 712 KB 4 (1) ಬಿ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 278 KB 4 (1) ಎ 539 KB 4 (1) ಬಿ
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ 1.07 MB 4 (1) ಎ 1.45 MB 4 (1) ಬಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆ  288.64 KB 4 (1) ಎ  590.97 KB 4 (1) ಬಿ

 

2018 - 19

 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ/

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳ/‌

ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು 

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

4(1) ಎ

4(1) ಬಿ

  ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಳಂದ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  69 KB

4(1) ಎ

 109 KB 4(1) ಬಿ

ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  130 KB 4(1) ಎ  113 KB 4(1) ಬಿ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  47 KB

4(1) ಎ

 120 KB 4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ ಡ್ಯಾಮ್‌ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  146 KB

4(1) ಎ

 164 KB 4(1) ಬಿ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.ಕಛೇರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  432 KB

4(1) ಎ

 372 KB 4(1) ಬಿ

ಗುಂಡ್ಲು ಪೇಟೆ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  112 KB

4(1) ಎ

 94 KB 4(1) ಬಿ
ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 145 KB

4(1) ಎ

208 KB 4(1) ಬಿ

ಕೊಪ್ಪಳ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  106 KB

4(1) ಎ

 236 KB 4(1) ಬಿ

ಯಶವಂತಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  258 KB

4(1) ಎ

 303 KB 4(1) ಬಿ

ಜಯನಗರ

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 333 KB

4(1) ಎ

344 KB 4(1) ಬಿ

ತುಮಕೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  198 KB

4(1) ಎ

 291 KB 4(1) ಬಿ

ಕೋಲಾರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  210 KB

4(1) ಎ

 303 KB 4(1) ಬಿ

ಮೈಸೂರು ಪಶ್ಚಿಮ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  333 KB

4(1) ಎ

 165 KB 4(1) ಬಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  119 KB 4(1) ಎ  104 KB 4(1) ಬಿ

ಮಡಿಕೇರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  209 KB

4(1) ಎ

 109 KB 4(1) ಬಿ

ಹಾಸನ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  380 KB

4(1) ಎ

 118 KB 4(1) ಬಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  134 KB

4(1) ಎ

 230 KB 4(1) ಬಿ

ಸಾಗರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  48 KB 4(1) ಎ  119 KB 4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 885 KB

4(1) ಎ

213KB 4(1) ಬಿ
ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 356 KB 4(1) ಎ 139 KB 4(1) ಬಿ
ಉಡುಪಿ ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  188 KB 4(1) ಎ  145 KB 4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  143 KB

4(1) ಎ

 165 KB 4(1) ಬಿ

ಬೈಲ ಹೊಂಗಲ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  140 KB

4(1) ಎ

 134 KB 4(1) ಬಿ

ದಾರವಾಡ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  116 KB

4(1) ಎ

 169 KB 4(1) ಬಿ

ಹಾವೇರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  162 KB 4(1) ಎ  434 KB 4(1) ಬಿ

ವಿಜಯಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  215 KB 4(1) ಎ  169 KB 4(1) ಬಿ

ಕಾರವಾರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  56 KB

4(1) ಎ

 119 KB 4(1) ಬಿ

ಕಲಬುರ್ಗಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 226 KB

4(1) ಎ

 151 KB 4(1) ಬಿ

ಯಾದಗಿರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  166 KB

4(1) ಎ

 90 KB 4(1) ಬಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  236 KB

4(1) ಎ

 184 KB 4(1) ಬಿ

ಬೀದರ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  54 KB

4(1) ಎ

 150 KB 4(1) ಬಿ

ಭಾಲ್ಕಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  53 KB

4(1) ಎ

 120 KB 4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  54 KB

4(1) ಎ

 926 KB 4(1) ಬಿ

ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  124 KB

4(1) ಎ

 148 KB 4(1) ಬಿ

ರಾಮನಗರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  42 KB

4(1) ಎ

 240 KB 4(1) ಬಿ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 139 KB

4(1) ಎ

196 KB 4(1) ಬಿ

ಹುಣಸೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  206 KB 4(1) ಎ  183 KB 4(1) ಬಿ

ಗೋಕಾಕ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  62 KB 4(1) ಎ  137 KB 4(1) ಬಿ

ಯಲಹಂಕ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  166 KB 4(1) ಎ  211 KB 4(1) ಬಿ

ಜಮಖಂಡಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  205 KB

4(1) ಎ

 138 KB 4(1) ಬಿ

ನೆಲಮಂಗಲ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  262 KB

4(1) ಎ

 202 KB 4(1) ಬಿ

ಮೈಸೂರು ಪೂರ್ವ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  168 KB

4(1) ಎ

 170 KB 4(1) ಬಿ

ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  92 KB

4(1) ಎ

 161 KB 4(1) ಬಿ

ಮಧುಗಿರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.87 MB

4(1) ಎ

 480 KB 4(1) ಬಿ

ದಾಂಡೇಲಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  123 KB 4(1) ಎ  179 KB 4(1) ಬಿ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  61 KB 4(1) ಎ  138 KB 4(1) ಬಿ

ಝಳಕಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  67 KB

4(1) ಎ

 142 KB 4(1) ಬಿ

ಪುತ್ತೂರು

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  392 KB

4(1) ಎ

 266 KB 4(1) ಬಿ

 

2017 - 18

 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ/

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳ/‌

ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು 

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

4(1) ಎ

4(1) ಬಿ

  ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಳಂದ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  69 KB

4(1) ಎ

 107 KB 4(1) ಬಿ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  25 KB

4(1) ಎ

 106 KB  4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ ಡ್ಯಾಮ್‌ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  98 KB

4(1) ಎ

 128 KB  4(1) ಬಿ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.ಕಛೇರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  461 KB

4(1) ಎ

 411 KB 4(1) ಬಿ

ಗುಂಡ್ಲು ಪೇಟೆ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  122 KB

4(1) ಎ

 89 KB 4(1) ಬಿ

ಕೋರಮಂಗಲ

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 79 KB

4(1) ಎ

484 KB 4(1) ಬಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  138 KB

4(1) ಎ

 311 KB 4(1) ಬಿ

ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು(ನಗರ)

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ -------

------

 58 KB 4(1) ಬಿ

ಕೊಪ್ಪಳ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  106 KB

4(1) ಎ

 236 KB 4(1) ಬಿ

ಯಶವಂತಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  281 KB

4(1) ಎ

 324 KB 4(1) ಬಿ

ಜಯನಗರ

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 389 KB

4(1) ಎ

368 KB 4(1) ಬಿ

ತುಮಕೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  866 KB

4(1) ಎ

 292 KB 4(1) ಬಿ

ಕೋಲಾರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  229 KB

4(1) ಎ

 319 KB 4(1) ಬಿ

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  48 KB

4(1) ಎ

 142 KB 4(1) ಬಿ

ಮೈಸೂರು ಪಶ್ಚಿಮ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  329 KB

4(1) ಎ

 171 KB 4(1) ಬಿ

ಮಂಡ್ಯ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  866 KB

4(1) ಎ

 166 KB 4(1) ಬಿ

ಮಡಿಕೇರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  181 KB

4(1) ಎ

 109 KB 4(1) ಬಿ

ಹಾಸನ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  391 KB

4(1) ಎ

 118 KB 4(1) ಬಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  170 KB

4(1) ಎ

 278 KB 4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 273 KB

4(1) ಎ

141 KB 4(1) ಬಿ
ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 356 KB 4(1) ಎ 139 KB 4(1) ಬಿ
ಉಡುಪಿ ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  203 KB 4(1) ಎ  143 KB 4(1) ಬಿ
ಪುತ್ತೂರು ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  191 KB 4(1) ಎ  118 KB 4(1) ಬಿ

ಬೆಳಗಾವಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  236 KB

4(1) ಎ

 165 KB 4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  152 KB

4(1) ಎ

 143 KB 4(1) ಬಿ

ಬೈಲ ಹೊಂಗಲ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  137 KB

4(1) ಎ

 139 KB 4(1) ಬಿ

ದಾರವಾಡ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  149 KB

4(1) ಎ

 271 KB 4(1) ಬಿ

ಕಾರವಾರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  56 KB

4(1) ಎ

 127 KB 4(1) ಬಿ

ಶಿರ್ಸಿ

ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ  112 KB

4(1) ಎ

 79 KB 4(1) ಬಿ

ಕಲಬುರ್ಗಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 259 KB

4(1) ಎ

 177 KB 4(1) ಬಿ

ಯಾದಗಿರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  105 KB

4(1) ಎ

 186 KB 4(1) ಬಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  236 KB

4(1) ಎ

 164 KB 4(1) ಬಿ

ರಾಯಚೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  196 KB

4(1) ಎ

 191 KB 4(1) ಬಿ

ಕೊಪ್ಪಳ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  106 KB

4(1) ಎ

 236 KB 4(1) ಬಿ

ಬೀದರ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  74 KB

4(1) ಎ

 179 KB 4(1) ಬಿ

ಭಾಲ್ಕಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  76 KB

4(1) ಎ

 146 KB 4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  43 KB

4(1) ಎ

 855 KB 4(1) ಬಿ

ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  114 KB

4(1) ಎ

 131 KB 4(1) ಬಿ

ರಾಮನಗರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  41 KB

4(1) ಎ

 246 KB 4(1) ಬಿ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 139 KB

4(1) ಎ

196 KB 4(1) ಬಿ

ತಿಪಟೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  675 Kb

4(1) ಎ

 165 KB 4(1) ಬಿ

ಸಕಲೇಶಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  231 KB

4(1) ಎ

 765 KB 4(1) ಬಿ

ಹೊನ್ನಾವರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  167 KB

4(1) ಎ

 255 KB 4(1) ಬಿ

ಜಮಖಂಡಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  201 KB

4(1) ಎ

 131 KB 4(1) ಬಿ

ನೆಲಮಂಗಲ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  262 KB

4(1) ಎ

 202 KB 4(1) ಬಿ

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ --------

--------

259 KB 4(1) ಬಿ

ನಾಗಮಂಗಲ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  236 KB

4(1) ಎ

 184 KB 4(1) ಬಿ

ಮೈಸೂರು ಪೂರ್ವ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  170 KB

4(1) ಎ

 157 KB 4(1) ಬಿ

ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  92 KB

4(1) ಎ

 153 KB 4(1) ಬಿ

ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  181 KB

4(1) ಎ

 111 KB 4(1) ಬಿ

ಮಧುಗಿರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.78 MB

4(1) ಎ

 359 KB 4(1) ಬಿ

ನಂಗ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  103 KB

4(1) ಎ & ಬಿ

-------- ------

ರಾಯಲ್‌ ಪಡು ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  103 KB

4(1) ಎ & ಬಿ

------- ------

ಝಳಕಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  67 KB

4(1) ಎ

 134 KB 4(1) ಬಿ

 

2016 - 17

 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ/

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳ/‌

ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು 

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

4(1) ಎ

4(1) ಬಿ

  ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  140 KB

4(1) ಎ

 114 KB 4(1) ಬಿ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  24 KB

4(1) ಎ

 105 KB  4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ ಡ್ಯಾಮ್‌ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  98.5 KB

4(1) ಎ

 136 KB  4(1) ಬಿ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ.ಕಛೇರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  499 KB

4(1) ಎ

 336 KB  4(1) ಬಿ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  38 KB

4(1) ಎ

 92 KB  4(1) ಬಿ

ಗುಂಡ್ಲು ಪೇಟೆ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  88 KB

4(1) ಎ

 88 KB  4(1) ಬಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  45 KB

4(1) ಎ

 254 KB  4(1) ಬಿ

ಮೈಸೂರು ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  123 KB

4(1) ಎ

 141 KB  4(1) ಬಿ

ಕೊಪ್ಪಳ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  109 KB

4(1) ಎ

 220 KB  4(1) ಬಿ

ಯಶವಂತಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  306 KB

4(1) ಎ

 374 KB  4(1) ಬಿ

ತುಮಕೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.08 MB

4(1) ಎ

 332 KB  4(1) ಬಿ

ಕೋಲಾರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  226 KB

4(1) ಎ

 330 KB  4(1) ಬಿ

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  48 KB

4(1) ಎ

 128 KB  4(1) ಬಿ

ಮೈಸೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.86 MB

4(1) ಎ

 719 KB  4(1) ಬಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  121 KB

4(1) ಎ

 103 KB  4(1) ಬಿ

ಮಂಡ್ಯ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  865 KB

4(1) ಎ

 166 KB  4(1) ಬಿ

ಮಡಿಕೇರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  814 KB

4(1) ಎ

 588 KB  4(1) ಬಿ

ಹಾಸನ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  393 KB

4(1) ಎ

 130 KB  4(1) ಬಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  729 KB

4(1) ಎ

 343 KB  4(1) ಬಿ

ಬೆಳಗಾವಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  253 KB

4(1) ಎ

 178 KB  4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  161 KB

4(1) ಎ

 134 KB  4(1) ಬಿ

ಬೈಲ ಹೊಂಗಲ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  447 KB

4(1) ಎ

 585 KB  4(1) ಬಿ

ದಾರವಾಡ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  220 KB

4(1) ಎ

 225 KB  4(1) ಬಿ

ಗದಗ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  652 KB

4(1) ಎ

 983 KB  4(1) ಬಿ

ಹಾವೇರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  147 KB

4(1) ಎ

 144 KB  4(1) ಬಿ

ವಿಜಯಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  229 KB

4(1) ಎ

 168 KB  4(1) ಬಿ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  628 KB

4(1) ಎ

 412 KB  4(1) ಬಿ

ಕಾರವಾರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  57 KB

4(1) ಎ

 130 KB  4(1) ಬಿ

ಶಿರ್ಸಿ

ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ  156 KB

4(1) ಎ

 108 KB  4(1) ಬಿ

ಕಲಬುರ್ಗಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  554 KB

4(1) ಎ

 590 KB  4(1) ಬಿ

ಯಾದಗಿರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  92 KB

4(1) ಎ

 185 KB  4(1) ಬಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  241 KB

4(1) ಎ

 165 KB  4(1) ಬಿ

ರಾಯಚೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  233 KB

4(1) ಎ

 158 KB  4(1) ಬಿ

ಕೊಪ್ಪಳ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  112 KB

4(1) ಎ

 187 KB  4(1) ಬಿ

ಬೀದರ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  74 KB

4(1) ಎ

 164 KB  4(1) ಬಿ

ಭಾಲ್ಕಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  91 KB

4(1) ಎ

 129 KB  4(1) ಬಿ

ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  55 KB

4(1) ಎ

 181 KB  4(1) ಬಿ

ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  110 KB

4(1) ಎ

 127 KB  4(1) ಬಿ

ರಾಮನಗರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  95 KB

4(1) ಎ

 219 KB  4(1) ಬಿ

ತಿಪಟೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  682 Kb

4(1) ಎ

 174 KB  4(1) ಬಿ

ಹುಣಸೂರು

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  181 KB

4(1) ಎ

 139 KB  4(1) ಬಿ

ಸಕಲೇಶಪುರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  977 KB

4(1) ಎ

 977 KB  4(1) ಬಿ

ಹೊನ್ನಾವರ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  81 KB

4(1) ಎ

 131 KB  4(1) ಬಿ

ಜಮಖಂಡಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  275 KB

4(1) ಎ

 127 KB  4(1) ಬಿ

ಗೋಕಾಕ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  64 KB

4(1) ಎ

 127 KB  4(1) ಬಿ

ನೆಲಮಂಗಲ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  272 KB

4(1) ಎ

 209 KB  4(1) ಬಿ

ನಾಗಮಂಗಲ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  198 KB

4(1) ಎ

 180 KB  4(1) ಬಿ

ಮೈಸೂರು ಪೂರ್ವ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  166 KB

4(1) ಎ

 169 KB  4(1) ಬಿ

ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  92 KB

4(1) ಎ

 182 KB  4(1) ಬಿ

ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  89 KB

4(1) ಎ

 187 KB  4(1) ಬಿ

ಮಧುಗಿರಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  198 KB

4(1) ಎ

 180 KB  4(1) ಬಿ

ದಾಂಡೇಲಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  64 KB

4(1) ಎ

 144 KB  4(1) ಬಿ

ತರಿಕೆರೆ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  570 KB

4(1) ಎ

 99 KB  4(1) ಬಿ

ನಂಗ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  123 KB

4(1) ಎ

 123 KB  4(1) ಬಿ

ರಾಯಲ್‌ ಪಡು ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  103 KB

4(1) ಎ

 103 KB  4(1) ಬಿ

ಝಳಕಿ

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  67 KB

4(1) ಎ

 131 KB  4(1) ಬಿ
     

 

 138 KB  4(1) ಬಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-09-2021 02:02 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ