ಸೇವೆಗಳು

ಸಾರಥಿ - ೪ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು

 

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಸೇವೆಗಳು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

1

ಕಲಿಕಾ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

2

ಹೊಸ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

3

ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ವಾಹನ-ವರ್ಗಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

4

ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರದ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

5

ನಕಲಿ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

6

ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾಪತ್ರ ವಹಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

 

ವಾಹನ - ೪ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು

 

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಸೇವೆಗಳು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

1

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

2

ಹೊಸ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

3

ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

4

ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

5

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

6

ಬಿ-ವಹಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ(RTO) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

(ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ(RTO) ಬಿ-ವಹಿಗಾಗಿ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ)

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

7

ಬಿ-ವಹಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

(ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ(RTO) ಭೇಟಿ ನೀಡದೆ
ಬಿ-ವಹಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಬಿ-ವಹಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ)

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ 

8

ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ (ಆನ್‌ಲೈನ್)

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ 

9

ವಾಹನಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ 

10

ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ 

11

ನೋಂದಣಿ ನವೀಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-05-2020 01:58 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin