ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ “ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ” ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ (https://mahitikanaja.karnataka.gov.in)

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ,ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಪ್ರ.ದ.ಸರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

KSTAT ಪರವಾನಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

SC ಪರವಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಯದ ನಿಯೋಜನೆ/KSTA ಮತ್ತು KSTAT ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶಗಳು ನೀಡಿದ ಪರವಾನಿಗೆಗಳ ಷರತ್ತುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ಕೋಲಾರ-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಲಯದ ಮಜಲು ವಾಹನಗಳ ರಹದಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿ:16-05-2024 ರಂದು ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತುಮಕೂರು ವಲಯದ ಮಜಲು ವಾಹನಗಳ ರಹದಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿ:20-05-2024 ರಂದು ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ಬೆಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದ ಮಜಲು ವಾಹನಗಳ ರಹದಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿ:23-05-2024 ರಂದು ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ (ಕಸ್ತೂರಿನಗರ) ಕಛೇರಿಯ KA03/NU ಮುಂಗಡ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಅಧೀಕ್ಷರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಅಧೀಕ್ಷರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಸಾ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ ಹುದ್ದೆಯ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಸಾ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ ಹುದ್ದೆಯ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಬೈಕ್‌ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯೋಜನೆ 2021 ಅನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಆದೇಶ, 2013ರ ಸಂಬಂಧ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ IMV ಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ /ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಆಯ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅಭಿಮತ ಕೋರಿಕೆ.

ದಿ: 01-04-2019 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ HSRP ಅಳವಡಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 31-05-2024.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಹಾಗೂ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ನಿಯಮಗಳಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ದರಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್‌-ಎ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಮೋ.ವಾ.ನಿ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಮೋ.ವಾ.ನಿ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ AIS 140 Standards ಹೊಂದಿರುವ Vehicle Location Tracking Device & Emergency Panic button ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ ಕೋಷ್ಠಕ ತಿದ್ಧುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿ: 16-11-2023

ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ ಕೋಷ್ಠಕ ತಿದ್ಧುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿ: 08-09-2023

ದಿ: 01-04-2019 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ HSRP ಅಳವಡಿಸಲು www.siam.in ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ಹುದ್ದೆಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ಹುದ್ದೆಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಹೆಚ್.ಕ್ಯೂ.ಎ/ಟಿ.ಟಿ.ಓ/ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಹೆಚ್.ಕ್ಯೂ.ಎ/ಟಿ.ಟಿ.ಓ/ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಸಾ.ಪ್ರಾ.ಸಾ.ಅ( ಆಡಳಿತ) ಹುದ್ದೆಯ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಹಿ.ಮೋ.ವಾ.ನಿ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಹಿ.ಮೋ.ವಾ.ನಿ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಮೋ.ವಾ.ನಿ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಮೋ.ವಾ.ನಿ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸಭಾ ಆಯೋಗದ ವತಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಚೆಕ್‌ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು/ಮಾಲೀಕರುಗಳ ಅಹವಾಲು/ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ control room ನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಹದಾರಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಕರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿ

ವಾಹನ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಹಿವಾಟು/ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಾಹನ ಮಾಲಿಕರು ಉನ್ನತ್ತಿಕರೀಸಲು/ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

KPSC ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮೋ.ವಾ.ನಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ

ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು/ಚಿಹ್ನೆ/ಲಾಂಛನ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್ ತಯಾರಕರು / ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ.

ಮೋಟಾರ್‌ ವಾಹನಗಳ ನಿಯಮ 2021 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸ್ಕ್ರಾಪಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ: ಜಿಎಸ್‌ಆರ್‌ (ಇ) 653 ದಿ:23-09-2021

ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್.525 (ಇ) ದಿ:2-8-2021.

ಮಜಲು ವಾಹನ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (12 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಒಪ್ಪಂದ ವಾಹನಗಳು) ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ದಂಡರಹಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬೈಕ್‌ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯೋಜನೆ - 2021ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕುರಿತು.

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು/ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ parivahan.gov.in ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್-4 ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್-6 ವಾಹನಗಳ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವ ಅವಧಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕುರಿತು.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೂರ್ವಮುದ್ರಿತ ಭದ್ರತಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಇ-ಪರ್ಮಿಟ್‌ ರೂಪದ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ರಹದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

AIS:052 ಮತ್ತು AIS:119 ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ SLEEPER COACH ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು.

ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು, ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಂತಹ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಮೇತ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು 9449863459 ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ರವಾನಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080